Când viața pare cumplită, fă-ți un ceai și bea-l din cea mai drăguță ceașcă – Arsenie Boca

luni, 26 iunie 2017

Acatistul Maicii Domnului la Icoanele Sale făcătoare de minuni

Acatistul Maicii Domnului la Icoanele Sale făcătoare de minuni


Condac 1
Preasfântă Fecioară de Dumnezeu aleasă, Care pogori milă nelimitată asupra lumii întregi, pentru Tine, pentru minunile şi apariţiile Tale, pentru Icoanele Tale făcătoare de minuni cântăm imnuri de slavă. Milostivă Fecioară nu respinge cântările noastre care Te cinstesc, ci primeşte-le spre bucuria noastră, a celor care strigăm: Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!
Icos 1
Arhanghelul Mihail, împreună cu Oştirea sa de Îngeri Păzitori şi cu toate Puterile Cereşti, imn de laudă Îţi cântă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Iar noi, păcătoşii, din adâncul inimilor noastre strigăm către Tine:
Bucură-Te, Preacurată, că Domnul este cu Tine şi Binecuvântată eşti Tu între femei!
Bucură-Te, că Duhul Sfânt S-a pogorât asupra Ta şi Puterea Celui Preaînalt Te-a umbrit!
Bucură-Te, că L-ai născut pe Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii, Căruia I-ai dat Numele Iisus!
Bucură-Te, Maică a Lui Dumnezeu, că Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău!
Bucură-Te, împlinire a profeţiilor şi rugăciune a Apostolilor!
Bucură-Te, că în Ceruri şi pe Pământ eşti binecuvântată, lăudată şi preaslăvită în vecii vecilor!
Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!
Condac 2

Mintea omenească nu înţelege cum Dumnezeu Însuşi S-a întrupat în pântecul Tău feciorelnic şi cum ai rămas Fecioară după naşterea Fiului Tău. Gândind la taina întrupării Lui Dumnezeu-Cuvântul, ne plecăm cu evlavie înaintea Ta, Sfântă Fecioară, că L-ai hrănit pe Fiul Tău Dumnezeiesc şi plină de iubire L-ai purtat pe braţe, şi Te cinstim cu bucurie, cântând cântarea îngerească: Aliluia!
Icos 2
Din clipa în care l-ai întâlnit pe Simeon la Templu şi Ţi-a profeţit că prin sufletul Tău va trece sabia, ai trăit tristeţi şi bucurii. O durere cumplită, sfâşietoare Te-a cuprins la răstignirea Fiului Tău şi o bucurie nesfârşită ai avut când ai auzit vocea Îngerului spunându-Ţi: Bucură-Te, Binecuvântată Fecioară, că Fiul Tău a Înviat a treia zi din mormânt! Cu glasuri pline de bucurie Îţi oferim, Sfântă Fecioară, aceste laude:
Bucură-Te, Cea care ai rodit pentru noi fructul vieţii, şi L-ai născut pe Dumnezeul Cel Veşnic!
Bucură-Te, că ne-ai adoptat pe toţi la Crucea Fiului Tău, şi Ţi-ai arătat dragostea de Mamă pentru noi!
Bucură-Te, Preacurată, pururea Binecuvântată, că Te rogi pentru noi Fiului Tău, Domnului Iisus Hristos!
Bucură-Te, că rămâi veşnic în slava Cerului, de-a dreapta Lui Dumnezeu!
Bucură-Te, Cea care străluceşti mai puternic decât soarele!
Bucură-Te, că prin Tine aducem rugăciunile şi cererile noastre înaintea Celui Preaînalt!
Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!
Condac 3
Preacurată Fecioară, câte ai făcut spre întărirea credinţei oamenilor în Dumnezeu, dăruindu-le Icoane făcătoare de minuni, arătându-Te pustnicilor în viziuni şi în vise, făcând minuni? Ce rugăciuni pot fi rostite spre slava Ta? Ce buze pot rămâne tăcute, când întreaga Creaţie, şi oameni şi Îngeri se bucură pentru Tine, Cea Binecuvântată? Maica Lui Dumnezeu şi noi slăvim puterile Tale cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 3
Purtătorul de Dumnezeu Ignatie şi Aeropagitul Dionisie, privindu-Te cu uimire, nu au putut găsi cuvintele potrivite pentru a descrie strălucirea feţei Tale, puterea şi milostivirea Ta Divină. Plină de iubire pentru cei ce cred în Fiul Tău, i-ai zis Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca să picteze Chipul Tău cu Pruncul Dumnezeiesc în braţe. Îngenunchind în faţa Sfintei Tale Icoane, Te chemăm în ajutor şi rostim acestea:
Bucură-Te, că ai spus despre Icoana Ta: Darul Meu şi puterea facerii de minuni să fie pururea cu ea!
Bucură-Te, că Icoana Ta încununează oraşul Moscova, şi prin ea ne-ai dăruit milă şi iertare tuturor!
Bucură-Te, că prin minune Dumnezeiască, Chipul Tău a apărut pe un stâlp al Bisericii construită în cinstea Ta în localitatea Lydda, umplând cu multă milă sufletele credincioşilor!
Bucură-Te, că ai făcut minuni pentru toţi cei care Te-au preaslăvit în faţa acestei Icoane!
Bucură-Te, că peste cinci secole Patriarhul Gherman al Constantinopolului s-a închinat în faţa Icoanei Tale din Biserica lyddiană, şi a pus un iconar să picteze pe lemn o Icoană întocmai cu cea din Lydda!
Bucură-Te, că Icoana făcută astfel, a călătorit ulterior pe apă şi prin aer, din Poruncă Divină, făcând mari minuni pentru locuitorii aflaţi în locurile unde această Icoană a apărut!
Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!
Condac 4
Când cel rău a dezlănţuit persecuţii împotriva creştinilor, provocând torturarea şi omorârea unora dintre ei, Tu, Sfântă Fecioară, le-ai dat celor chinuiţi înţelepciune, milă, iertare şi tărie în credinţă să reziste chinurilor. Sfinţii Martiri şi alţi aleşi ai Domnului, ajutaţi de Tine, cântă acum în veşnicie: Aliluia!
Icos 4
Prinţul Vladimir, cel asemenea cu Apostolii, s-a botezat în credinţa ortodoxă şi în cinstea Ta, Precurată, a construit prima Biserică din oraşul Kiev, pentru care a dat zeciuială din averea sa. Cu bunăvoinţă ai luat sub ocrotire oraşul Kiev, căruia i-ai dăruit Icoana făcătoare de minuni Adormirea Maicii Domnului, care a fost dusă în Biserica Peşterilor. Mulţi îngenunchează cu lacrimi în faţa imaginii de o puritate desăvârşită a Icoanei Tale. Poate cineva să spună minunile făcute prin Icoana Adormirea Maicii Domnului?
Bucură-Te, Maică Sfântă, că Fiul Tău Te-a ridicat la Ceruri şi după Adormirea Ta Tu nu ne-ai părăsit!
Bucură-Te, că Apostolul Toma Te-a văzut ridicându-Te cu trupul la Ceruri şi ajunsă în Sfânta Împărăţie Fiul Tău Te-a preamărit cu slava Sa!
Bucură-Te, că ai arătat în viziune omagierea grandioasă a Bisericii Peşterilor din Kiev şi Tu, Însăţi, ai dăruit Moaşte de Martiri şi aurul necesar construirii Bisericii!
Bucură-Te, că un Înger, intrând în chilia Sfântului Alipie a pictat în mod minunat Icoana Adormirii, şi Tu ai primit imnurile asemănătoare celor îngereşti, rostite de călugări în faţa Icoanei!
Bucură-Te, că locul amplasării Bisericii Tale a fost arătat prin minune Dumnezeiască, terenul fiind curăţat cu foc ceresc şi Sfinţilor fondatori ai Bisericii le-ai înmânat personal Icoana Adormirii Tale!
Bucură-Te, Tron al Lui Dumnezeu, înălţat de pe Pământ în Împărăţia Cerurilor, că schimbi în bucurie tristeţea celor care aleargă la Tine!
Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!
Condac 5
Preacurată, i-ai ajutat pe creştinii din oraşul Kazan, care erau prigoniţi de musulmani, să descopere o Icoană a Ta,care era îngropată în pământ; iar Icoana ai preaslăvit-o prin minuni şi prin semne Dumnezeieşti, care s-au întâmplat prin Voia Ta. Văzând minunile făcute prin Sfânta Icoană, poporul iubitor de Hristos Te-a slăvit şi cu mulţumire I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 5
Vrând să faci minuni pentru cei necăjiţi, bolnavi şi păcătoşi, ai pogorât mila Ta asupra lor prin Icoanele Tale făcătoare de minuni: Bucuria celor necăjiţi, Alină necazul meu, Salvarea celor pierduţi. O mare de lacrimi au vărsat în preajma acestor Sfinte Icoane cei necăjiţi şi suferinzi, care rugându-Ţi-se cu credinţă au primit ajutorul Tău. Îţi mulţumim Preamilostivă Fecioară, pentru mila pe care ai revărsat-o asupra neamului omenesc cel păcătos şi din toată inima cu dragoste strigăm către Tine:
Bucură-Te, Fecioară Binecuvântată, Maică a Lui Dumnezeu, Maică a milei şi bucurie a celor necăjiţi!
Bucură-Te, Grabnic Ajutătoare a celor aflaţi în grele încercări, în necazuri şi în ispite!
Bucură-Te, că prin Sfintele Tale Icoane ai dezvăluit semnele milostivirii Tale în Biserica Lui Hristos!
Bucură-Te, că ai făcut să fie slăvită Icoana Ta numită: Scăparea din încercări grele şi din necazuri!
Bucură-Te, că înaintea Icoanei Uşurare şi mângâiere se roagă credincioşii de la Athos şi din Rusia!
Bucură-Te, că prin Voia Lui Dumnezeu ai dat oamenilor Icoane care s-au zugrăvit singure, şi copiile făcute mai apoi după ele au primit, prin mila Ta, Harul facerii de minuni!
Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!
Condac 6
Este o binefacere să privim Icoana Ta, pe care Tu Însăţi ai denumit-o Grabnic Ajutătoare, şi cu evlavie să strigăm: Bucură-Te Maică Sfântă, Care împlineşti cererile noastre! Din toată inima, cu mulţumire să-I aducem slavă Fiului Tău şi Dumnezeul nostru şi să-I cântăm: Aliluia!
Icos 6
Puterea Celui Preaînalt îi apără pe cei care cu credinţă şi cu dragoste aleargă la Tine pentru ocrotire. Creştinii ortodocşi au privit cu respect Icoana Ta, ca şi cum Tu erai prezentă, Preasfântă Fecioară, şi împreună cu Îngerii şi cu toţi Sfinţii s-au rugat la Dumnezeu în vremuri de restrişte, au îngenunchiat, şi-au plecat frunţile la pământ şi Te-au chemat mereu cu iubire creştinească în glas, rostind:
Bucură-Te, veselia noastră, Cea care ne ocroteşti de orice rău cu Sfântul Tău Omofor!
Bucură-Te, ocrotirea şi salvarea Sfintelor Mănăstiri ale Domnului Iisus Hristos!
Bucură-Te, Preasfântă Născătoare, podoaba cea mai de preţ a Sfintelor Biserici şi Altare!
Bucură-Te, că fără reţinere ne-ai dăruit mila şi ocrotirea Ta, nouă celor săraci în fapte bune!
Bucură-Te, întărire a pustnicilor şi a călugărilor, binecuvântare a caselor şi a famililor creştine!
Bucură-Te, că ne înveţi să facem Voia Fiului Tău, să primim astfel iertare de păcate!
Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!
Condac 7
Pescarii, au văzut Icoana Ta de la Tihvin purtată pe deasupra apei de o forţă nevăzută, strălucind în lumină ca soarele şi au strigat către Dumnezeu: Descoperă-ne acest Dumnezeiesc dar, Curăţia lacrimilor şi plângerilor noastre! Primind ce şi-au dorit, ei au mulţumit Lui Dumnezeu şi au cântat: Aliluia!
Icos 7
Cine nu este emoţionat când vede o mare de oameni care, târându-se pe genunchi, la miezul nopţii înconjoară Icoana Ta Portăriţa? Cine-i poate număra pe cei care, la data Hramului, atât ziua cât şi noaptea sărută Icoana Ta a Semnului? Stai cu noi în fiecare zi, Maică Preamilostivă, şi ascultă imnul închinat Ţie:
Bucură-Te, Maică Bună, care ne deschizi uşile Raiului, că mulţi creştini se roagă înaintea Sfintei Tale Icoane Portăriţa şi zi şi noapte Icoana este adusă în casele celor bolnavi şi suferinzi!
Bucură-Te, că ai înfăptuit multe minuni în drumul Icoanei de la Muntele Athos către Rusia!
Bucură-Te, că ai spus credinciosului Manuel să le dea bani necredincioşilor amestecaţi cu grupul de creştini care aduceau Icoana în Rusia şi mai târziu i-ai dat înzecit lui Manuel pentru cheltuiala sa!
Bucură-Te, că ai apărut în dreptul prinţului Andrei şi i-ai spus să zidească o Mânăstire chiar pe locul apariţiei şi ea să fie dedicată Sfintei Tale Naşteri!
Bucură-Te, că Icoana Ta se află în Moscova, unde au fost mereu mulţi credincioşi, mulţi Sfinţi, martiri şi conducători ai Bisericii Ortodoxe ruse!
Bucură-Te, că multe minuni s-au făcut prin Sfintele Icoane ale Semnului aflate în Kursk, Uglich, Tula!
Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!
Condac 8
Mulţi oameni, tulburaţi de păcate, de necazuri şi de griji, se roagă înaintea Icoanei Tale făcătoare de minuni Bucurie neaşteptată şi plecându-şi genunchii strigă: Bucură-Te Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi! Primind mila Ta, şi mulţumind Lui Dumnezeu pentru ajutor, ei cântă: Aliluia!
Icos 8
Trimis de Dumnezeu, Arhanghelul Gavriil a spus credincioşilor de pe Pământ să se roage în acelaşi fel în care Ţi se roagă Îngerii din Ceruri, rostind: Se cuvine să ne rugăm Ţie, Ceea ce eşti pururea Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru! Urmând îndemnul Arhanghelului ne rugăm Ţie, Maică Sfântă:
Bucură-Te, Preasfântă Egumenă a Mănăstirilor, că prin multe din Icoanele Tale făcătoare de minuni ai dăruit binecuvântare şi înţelegere călugărilor de la Muntele Athos!
Bucură-Te, că ai împlinit profeţia Sfântului Sava prin Icoana Ta: Maică Sfântă alăptând, şi eşti slăvită prin Icoana Ta Bătrâna!
Bucură-Te, că ai dat untdelemn, ca răspuns la rugăciunile făcute de călugării athoniţi înaintea Icoanei Tale Profetesa, şi în Mănăstirea Hilandar eşti cinstită prin Icoana Ta Maica Domnului cu trei mâini!
Bucură-Te, că din Icoana Acatistului i-ai zis bătrânului călugăr care Îţi citea acatistul: Bucură-Te şi Tu, bătrâne al Lui Dumnezeu!
Bucură-Te, că Icoana Ta Hodighitria în mod miraculos s-a deplasat de două ori între Mănăstirile Vatoped şi Xenofont!
Bucură-Te, că multe minuni ai făcut prin Icoanele Tale: Junghiata şi Ctitoriţa, şi ai întors-o din drum pe Placidia, fata împăratului care se pornise să viziteze Mănăstirile de la Muntele Athos!
Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!
Condac 9
În strălucitele zile ale Paştelui, când se slăveşte Învierea Domului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos şi Biserica înalţă cântări de bucurie, ne amintim de minunile Tale, Preacurată, şi de Icoanele Tale: Fântâna Vieţii, Întăritoarea vederii şi Dulcea sărutare - care, ca prin minune, a fost salvată de distrugătorii de Icoane. Mulţumind Celui ce învie sufletele şi trupurile noastre, cu bucurie Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 9
Ritorii cei înţelepţi n-au ştiut cum să Te numească, Preacurată, dar evlavioşii creştini au dat Sfintelor Tale Icoane nume pe care le-au socotit a fi potrivite, ca cele pe care le rostim şi noi acum:
Bucură-Te, Cer binecuvântat, Înainte şi după naştere Fecioară, Fericirea Îngerilor şi Stea strălucitoare!
Bucură-Te, Floare nemuritoare, Pântec binecuvântat, Ajutor la naştere şi Privire veşnic neadormită!
Bucură-Te, Milostivă, Compătimitoarea, Cuvântul S-a făcut trup, Paza păcătoşilor şi Trei bucurii!
Bucură-Te, Dătătoarea înţelepciunii, Vindecătoarea, Caută la smerenia şi Cheia înţelegerii!
Bucură-Te, Cea Binecuvântată, Mângâietoarea inimilor năpăstuite şi Salvatoarea celor ce se îneacă!
Bucură-Te, Fecioară Preacurată, Şapte săbii şi Călăuzitoarea creştinilor pe drumul de lumină!
Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!
Condac 10
Novgorodul cu mulţumire Te-a slăvit, Preacurată Fecioară, că prin Icoana Semnului cu milostivire i-ai ajutat pe locuitorii oraşului, silind armata duşmană, numeroasă şi bine echipată, să se retragă înfricoşată, lăsând oraşul nevătămat. Mulţumind Atotputernicului Dumnezeu, creştinii au cântat: Aliluia!
Icos 10
Lucrând cu puterea Celui Preaînalt, Preamilostivă, ai îmblânzit puterea focului prin Sfânta Icoană Rugul aprins, făcând prin prezenţa ei multe minuni în întreaga lume. Cu anevoie pricepem minunile izvorâte de la Icoanele Tale făcătoare de minuni din toată lumea, a Icoanei Teodorovskaia şi multe altele. Smeriţi să spunem:
Bucură-Te, Înălţătoare şi Tânguitoare, Rug aprins binecuvântat, care ne salvezi de focul mistuitor!
Bucură-Te, Mijlocitoarea şi Protectoarea noastră, că ne-ai dăruit Icoana Obnorskaia!
Bucură-Te, că prin minune ai terminat pictura Icoanei Semnul din Mânăstirea Serafim Ponetevski!
Bucură-Te, că în Mânăstirea Frăţiei Kieviene eşti prezentă prin Icoana făcătoare de minuni Frăţia Kieviană!
Bucură-Te, că prin Icoana Kasperovskaia ocroteşti oraşele Odessa şi Kherson şi ai sfinţit oraşul Vilna prin Icoana Ta Ostrabamskaia!
Bucură-Te, că ai strâns la un loc călugăriţele din Mânăstirea Kozelschan cu ajutorul Sfintei Tale Icoane!
Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!
Condac 11
Credincioşii se roagă înaintea Icoanei Hodighitria, adică Îndrumătoarea, iar locuitorii Smolenskului au auzit cum de la Icoana Hodighitria, cu vocea Ta minunată, ai dat ordin soldatului Mercurie să pornească atacul împotriva tătarilor, care subjugaseră oraşul. Locuitorii eliberaţi de sub jugul asupritorilor Te-au cinstit prin Sfinta Icoană şi cu mulţumire I-au cântat Dumnezeiescului Tău Fiu: Aliluia!
Icos 11
Vocea care s-a auzit din Icoana Hodighitria a fost o mare bucurie pentru aleşii Lui Dumnezeu. În acele timpuri Cerul şi Pământul erau în strânsă legătură, iar lumina cerească, mai strălucitoare decât soarele, ilumina chiliile credincioşilor călugări. Auzind acestea, cu umilinţă strigăm către Tine:
Bucură-Te, că i-ai spus Sfântului Ioan Teologul să-l înveţe doctrina Sfintei Treimi pe Sfântul Grigorie al Neocezareii!
Bucură-Te, că l-ai salvat de chinurile iadului pe discipolul Sfântului Paul cel umil, arătându-i-Te de două ori Sfântului şi învăţându-l pe el rugăciunea pentru cei răposaţi!
Bucură-Te, că l-ai umplut cu milă pe Cosma din Maum, când i-ai spus cât de mult Îţi place imnul făcut de el: Ceea ce eşti mai Cinstită decât Heruvimii şi mai Mărită fără de asemănare decât Serafimii!
Bucură-Te, că de Bunavestire, împreună cu Apostolul Ioan, cu Botezătorul Ioan şi cu 12 martiri ce au dus viaţă feciorelnică, i-ai anunţat Sfântului Serafim de Sarov mutarea sa la Cer!
Bucură-Te, că le-ai apărut în mod minunat Sfinţilor: Chiril din Alexandria, Petru al Athosului, Roman cel cu dulce glas, şi la mulţi alţi episcopi şi călugări!
Bucură-Te, Cea care cu dulcele grai, care s-a auzit din Icoana Ta Edessa, l-ai călăuzit pe calea Bisericii pe Alexie omul Lui Dumnezeu, iar pe Maria Egipteanca cu blândeţe ai îndrumat-o pe calea mântuirii!
Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!
Condac 12
Multă milă izvoreşte din Icoana Ta Milostenie, care a fost în Mânăstirea Serafim. Înaintea Icoanei zi şi noapte s-a rugat pentru Rusia Sfântul Serafim de Sarov. Preacurată, el Te-a numit Bucuria tuturor bucuriilor şi în chilia sa Ţi-a cântat şi Ţi s-a rugat, iar Lui Dumnezeu I-a înălţat imnul de slavă sfântă: Aliluia!
Icos 12
Cântând nenumăratele Tale milostiviri, minuni şi apariţii, pe care le-ai dăruit lumii întregi, cădem înaintea Ta şi cu inimile pline de evlavie Îţi mulţumim pentru ajutor, Preacurată Fecioară. Te rugăm salvează-ne pe noi toţi multpăcătoşii, ajută-ne să trăim în pace, alungă răutatea din noi, pogoară mila Ta şi asupra copiilor noştri şi păstreză-ne în dreapta credinţă pe toţi, să ne rugăm întotdeauna către Tine, Cea plină de Har:
Bucură-Te, Mireasă pururea Fecioară, Împărăteasă a Cerului şi a Pământului!
Bucură-Te, arcă cerească, ce duci Cuvântul Lui Dumnezeu!
Bucură-Te, Vindecătoare a celor bolnavi şi Eliberatoare a celor aflaţi în robia păcatelor!
Bucură-Te, Ocrotitoare a pruncilor, curăţie a fecioarelor, bucurie a mamelor şi Apărătoare a văduvelor!
Bucură-Te, Cea care eşti nădejdea noastră în viaţa de aici, dar şi după ce trecem la cele veşnice!
Bucură-Te, Cea care ne treci prin vămile cereşti şi mijloceşti pentru noi la dreapta Judecată!
Bucură-Te Fecioară Preacurată şi Maica Dumnezeului nostru şi cu rugăciunile Tale miluieşte-ne pe noi!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, Preacurată Fecioară, Împărăteasă a Cerului şi a Pământului, primeşte în dar acest imn de slavă izvorât din adâncul sufletelor noastre. Noi, păcătoşii, Te rugăm să ne faci demni de a Te vedea pe Tine, Cea pururea slăvită, Care Te sălăşluieşti în Împărăţia Cerurilor, unde Îngerii Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia!


Rugăciune
O, Preacurată Fecioară, Maică a Lui Dumnezeu Cel Atotputernic, Mijlocitoare şi Ocrotitoare a celor ce aleargă la Tine, îngenunchem înaintea Sfintei Tale Icoane şi Te rugăm să duci rugăciunea noastră înaintea Fiului Tău iubit, Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Roagă-L să ne lumineze sufletele, să ne ajute să ieşim din necazuri, să ne dăruiască sănătate trupească şi sufletească, şi inimilor noastre lumină, iubire şi pace. Roagă-L să ne întărească în lucrarea faptelor bune şi să şteargă din noi tot ce vine de la rău. Te rugăm Maică Sfântă ajută-ne să împlinim toate Poruncile Domnului ca să scăpăm de chinurile veşnice şi să trăim pururea în Sfânta Împărăţie a Sa. Preasfântă Maică a Lui Dumnezeu, Bucuria celor suferinzi, ajută-ne şi pe noi suferinzii! Tu, Cea numită Cea care alină supărările, alină şi necazurile noastre! Tu, Rug aprins, ocroteşte lumea şi salvează-ne pe toţi de săgeţile arzătoare şi vătămătoare ale duşmanilor! Tu, Salvatoarea celor pieduţi, nu ne lăsa să ne pierdem în adâncul păcatelor, ci fii pentru noi înaintea Lui Dumnezeu Apărătoarea şi Mijlocitoarea noastră. Îţi mulţumim Maică Dumnezeiască pentru tot ajutorul Tău sfânt şi cu dragoste Îl slăvim, Îl cinstim şi Îl preamărim pe Dumnezeu în Sfânta Treime, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...